Словник української мови. Челядь це


ЧЕЛЯДЬ - это... Что такое ЧЕЛЯДЬ?

 • Челядь — название зависимого населения в Киевской Руси. В VI IX веках челядь рабы пленники. В IX X веках они стали объектом купли продажи. С XI века термин «челядь» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве. В середине XI… …   Википедия

 • ЧЕЛЯДЬ — ЧЕЛЯДЬ, 1) в Древней Руси (? 12 вв.) рабы; позже широкий круг зависимых людей. 2) В 18 19 вв. одно из названий дворовых людей помещиков. Источник: Энциклопедия Отечество наименование зависимого населения в России. В Древней Руси VI IX вв.… …   Русская история

 • ЧЕЛЯДЬ — ЧЕЛЯДЬ, челяди, мн. нет, собир., жен. 1. До отмены крепостного права дворовые слуги (ист.). «Детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью.» Гоголь. «Свободно действовал один, держа под страхом всю семью и челядь жалкую свою …   Толковый словарь Ушакова

 • челядь — см. слуги Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. челядь сущ., кол во синонимов: 5 • …   Словарь синонимов

 • ЧЕЛЯДЬ — 1) в Др. Руси (9 12 вв.) рабы; позже широкий круг феодально зависимых людей России2)] В 18 19 вв. дворовые люди помещиков …   Большой Энциклопедический словарь

 • ЧЕЛЯДЬ — ЧЕЛЯДЬ, и, жен., собир. 1. При крепостном праве: дворовые слуги помещика. 2. перен. Чьин. прислужники, приспешники (презр.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ЧЕЛЯДЬ — и пр. см. человек. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • Челядь — 1) в Древней Руси (IX – XII вв.) рабы; позже – широкий круг феодально зависимых людей России; 2) В XVIII – XIX вв. дворовые люди помещиков. Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003 …   Энциклопедия культурологии

 • ЧЕЛЯДЬ — название зависимого населения в Киевской Руси. Около VI IX вв. в состоянии патриархального рабства, Ч. рабы пленники. В IX X в. они стали объектом купли продажи. С XI века термин «Ч.» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном… …   Юридическая энциклопедия

 • челядь — ж., род. п. и, челядинец, укр. челядь, челядин слуга , челядина служанка, девушка , блр. челядзiн слуга , др. русск. челядь, челядинъ, ст. слав. челѩдь θεραπεία (Мар.), болг. челяд ж. семья , сербохорв. че̏ља̑д ж. челядь, домочадцы, люди , чеш.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • dic.academic.ru

  ЧЕЛЯДЬ – Академічний тлумачний словник української мови

  ЧЕ́ЛЯДЬ, і, жін., збірн.

  1. іст. Населення феодальної вотчини у давньоруській державі, що перебувало в різних формах залежності від феодала (холопи, закупи, смерди та ін.). Усі категорії залежного від вотчинника населення в джерелах називають челяддю (Нариси стародавньої історії УРСР, 1957, 448); Челядь, мабуть, прислужувала феодалу і його сім'ї у побуті, працювала у різних господарських службах, що концентрувалися у дворі, наглядала за роботами у господарстві та ін. (Археологія, VIII, 1953, 24).

  2. іст. Дворові люди, що жили й працювали в поміщицькій садибі, панська прислуга. Будували кухні, комори, сараї, стайню. Не тільки треба панам десь жити, — треба десь челядь містити (Панас Мирний, I, 1949, 194); На подвір'ї о. Хведора стояла.. проста, здорова хата для челяді (Нечуй-Левицький, I, 1956, 145); — Самі зібралися, щоб у жнива бастувати. То мені треба було побігти в панський двір скликати челядь та й тих, які в лісі працюють (Михайло Стельмах, I, 1962, 550); //  Люди, які займали невисоке службове або громадське становище. — Щоб отеє я, будучи паном на всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії над запорозьку челядь! (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 124); Гвардійці в своїх мальовничих мундирах, реміснича челядь у полотняних куртках і фартухах, з засуканими рукавами стояли в рядах, зі зброєю в руці (Іван Франко, VI, 1951, 156); //  Слуги взагалі; прислужники. Якось їх, клятих [ксьондзів], і до мене Вночі на хутір занесло. А з ними челядь їх скажена Та ще драгуни... (Тарас Шевченко, II, 1963, 257); Русь! Що він знав про неї!? Він знав дуже багато і, виходить, дуже мало. Він знав її царів і лукаву челядь царської псарні (Михайло Стельмах, I, 1962, 617).

  3. заст., діал. Молодь. А на нашій та вулиці Насипано жита, От як вийде челядь гулять. — Так як перемита (Українські народні пісні, 1, 1964, 28); На одшибі од села було ігрище, челядь гомоніла, співала, сміялась (Марко Вовчок, VI, 1956, 229); Челядь гуляв на майдані; старі гомонять під ворітьми, а в Маланки звичайні гості — думи (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 13); — Доню, глянь краще: весна розцвітається. — Соме твоя це пора, Онде вся челядь твоя дожидається, Кинь мене — я вже стара (Дніпрова Чайка, Тв., 1960, 286); //  Весільні гості молодої. Марусина челядь сідає вечерять (Словник Грінченка).

  4. заст. Жінки, дівчата. — Скоріше, Христе, одягайся; уже наша челядь у зборі! — Куди се? — пита Пріська. — Колядувати, мамо (Панас Мирний, III, 1954, 34).  Біла челядь — жінки (дівчата і заміжні). Поли турки воювали, білу челядь забирали (Думи та історичні пісні, 1941, 173); Ні в чім буде між білу челядь піти погуляти (Словник Грінченка).

  5. діал. Члени однієї родини. [Рябина:] Та що, жінка в церкві з усею челяддю, нікуди мені дітися, бо хату замкнула, і ключ з собою взяла (Іван Франко, IX, 1952, 411); Для того ця служба в панотця була для Івана дуже догідна, бо не міг ніде інде стільки заробити, аби вигодувати таку челядь (Лесь Мартович. Тв., 1954, 227).

  sum.in.ua

  ЧЕЛЯДЬ - это... Что такое ЧЕЛЯДЬ?

 • Челядь — название зависимого населения в Киевской Руси. В VI IX веках челядь рабы пленники. В IX X веках они стали объектом купли продажи. С XI века термин «челядь» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве. В середине XI… …   Википедия

 • ЧЕЛЯДЬ — ЧЕЛЯДЬ, 1) в Древней Руси (? 12 вв.) рабы; позже широкий круг зависимых людей. 2) В 18 19 вв. одно из названий дворовых людей помещиков. Источник: Энциклопедия Отечество наименование зависимого населения в России. В Древней Руси VI IX вв.… …   Русская история

 • челядь — см. слуги Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. челядь сущ., кол во синонимов: 5 • …   Словарь синонимов

 • ЧЕЛЯДЬ — название зависимого населения Киевской Руси. Около VI IX вв. рабы пленники в состоянии патриархального рабства. В IX Х вв. стали объектом купли продажи. С XI в. термин Ч. относился к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве. В… …   Юридический словарь

 • ЧЕЛЯДЬ — 1) в Др. Руси (9 12 вв.) рабы; позже широкий круг феодально зависимых людей России2)] В 18 19 вв. дворовые люди помещиков …   Большой Энциклопедический словарь

 • ЧЕЛЯДЬ — ЧЕЛЯДЬ, и, жен., собир. 1. При крепостном праве: дворовые слуги помещика. 2. перен. Чьин. прислужники, приспешники (презр.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ЧЕЛЯДЬ — и пр. см. человек. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • Челядь — 1) в Древней Руси (IX – XII вв.) рабы; позже – широкий круг феодально зависимых людей России; 2) В XVIII – XIX вв. дворовые люди помещиков. Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003 …   Энциклопедия культурологии

 • ЧЕЛЯДЬ — название зависимого населения в Киевской Руси. Около VI IX вв. в состоянии патриархального рабства, Ч. рабы пленники. В IX X в. они стали объектом купли продажи. С XI века термин «Ч.» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном… …   Юридическая энциклопедия

 • челядь — ж., род. п. и, челядинец, укр. челядь, челядин слуга , челядина служанка, девушка , блр. челядзiн слуга , др. русск. челядь, челядинъ, ст. слав. челѩдь θεραπεία (Мар.), болг. челяд ж. семья , сербохорв. че̏ља̑д ж. челядь, домочадцы, люди , чеш.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • dic.academic.ru

  Что такое челядь, в чем отличие от холопов?

  Многие слышали слово "челядь", но не все знают его значение. Чтобы более детально разобраться и понять смысл, обратимся к истории. Холоп, смерд, челядь... В Древней Руси эти слова использовались повсеместно, а в нынешнее время только иногда проскакивают в лексиконе. Что же они означают на самом деле? Рассмотрим ниже.

  Что такое челядь?

  Так называли всех подневольных людей, приобретенных на невольничьих рынках, пленных, то есть рабов. Челядь, или челядины, использовались для различной работы без особой специализации, то есть для домашней, в качестве прислуги или «мальчика на побегушках». У некоторых владельцев были даже «мальчики для битья», на которых в минуты ярости и агрессии вымещали всю злость хозяева. В среднем стоимость одного молодого челядина равнялась десяти монетам, а за старика или ребенка давали не больше пяти. Особенно были в цене молодые иностранные девушки, захваченные в плен во время войн и набегов на чужие земли в периоды походов. Таких рабынь использовали не только для работы на кухне или в прачечной, но и в качестве сексуальных утех, хотя были и такие, что жили в доме хозяина в качестве жены.

  В XVIII-XIX веке, когда рабство постепенно стало упраздняться, слово «челядь» постепенно заменили на «холоп», подразумевая всех дворовых работников, хотя его смысловое значение несколько отличалось от «челяди».

  Что такое холоп?

  Холопами называли подневольных людей, но в рабство они попали из-за долгов, а также по решению суда за тяжелые преступления. В холопы продавали детей из-за невозможности их кормить. Холопкой можно было стать, выйдя замуж за раба (что случалось, но редко). При этом государство пыталось не злоупотреблять закупками людей и обкладывало налогом на челядь, что таким владельцам не давало слишком много вольноправства в отношении крепостных.Также существовали специальные «кабальные» книги, в которых фиксировались сроки кабалы или «холопства», после завершения которых хозяин холопа обязан был отпустить его на свободу. Впрочем, это случалось довольно редко, так как за время холопства часто время кабалы увеличивалось, особенно у должников и проданных детей: их родители в годы голода вторично закладывали их на более длительные сроки.

  Чем отличались смерды от челяди и холопов?

  Различия были существенные: челядь и холопы – это рабы, не имевшие своего участка земли, дома и имущества. После смерти хозяина они переходили к его наследникам, были частью материального хозяйства, права голоса нигде не имели.

  Смерды же, напротив, владели клочком своей земли, некоторым имуществом, домом и были свободными жителями, чаще всего земледельцами и скотоводами, а звали их так насмешливо за то, что простолюдины в баню ходили не слишком часто, поэтому пахли не совсем приятно. Хотя этимологи-историки утверждают, что «смерд» - это измененное «смурд», которое на индоевропейском наречии означало «простой человек».

  Смерды имели право голоса на народных вече (собраниях, сходках), а также могли передавать свое нехитрое имущество в наследство потомкам, это было невозможно для челяди. Что такое челядь? Получается, что челядины – это самая высокая степень зависимости, рабы-иностранцы, не имеющие ничего, даже права голоса. После них идут холопы – рабы местного происхождения, крепостные, иногда временного порядка (до окончания срока холопства), а следом за ними смерды – свободные крестьяне с правом голоса, хотя и бедные.

  Употребление слов в современном мире

  Называть человека "смерд" или "челядь" в Древней Руси – это нормальное, обычное явление, но вот в цивилизованное время что означает, если называют холопами или смердами? Это говорит о том, что говорящий презрительно относится к людям (или конкретному человеку), стараясь его унизить своим превосходством, будь то материальное или социальное положение. Обычно так ведут себя недалекие люди, для которых материальный аспект жизни первичен, а интеллектуальные и духовные качества личности оставляют желать лучшего. Что означает слово "челядь" еще? Тот, кто употребляет его, - человек-эгоист. Такое поведение свидетельствует о "рабовладельческих" замашках говорящего, эгоцентризме, свидетельствующим о его презрении к людям, которые находятся ниже по социальной лестнице.

  Современная молодежь может упоминать эти слова в разговоре в качестве шутки, стёба, чаще всего без подтекста и желания унизить собеседника.

  fb.ru

  Челядь — Википедия

  Материал из Википедии — свободной энциклопедии

  Че́лядь (ед. челядин) — зависимое население в Древней Руси, Речи Посполитой и Российском государстве. Также челядью могли быть родственники или друзья хозяина, которые не имели дома и денег и жили за его счёт.

  Древняя Русь

  Договоры Руси с Византией X века именовали зависимое население термином «челядь». В XI веке в связи с тем, что положение закупа (лица, попавшего в зависимость на период отработки ссуды) было близко к положению раба, в законе потребовалось провести грань между этими социальными категориями. В Русской Правде помимо общего термина «челядин» употребляются два новых: «закуп» и «обельный (полный) холоп»[1]. По мнению А. А. Зимина, в Пространной редакции Русской Правды нет каких-либо черт различий в источниках и правовом положении холопства и челядинства[2].

  Альтернативное мнение

  Б. Д. Греков обратил внимание на то, что ст. 110 Пространной редакции Русской Правды «в своем перечне источников рабства пропускает плен»[3]. И. Я. Фроянов объясняет это тем, что первоначально плен был источником челядинства, а не холопства[4]. Историю челядинства Фроянов изображает следующим образом:

  Видео по теме

  Речь Посполитая и Российская империя

  Несколько иное значение термин «czeladź» приобрёл с XVI века в Речи Посполитой, а после её раздела в конце XVIII века в Российской империи.

  В России в XVIII–XIX веках слово «челядь» означало дворовых людей помещика. В коми-зырянском и коми-пермяцком языках слово «челядь» означает «дети».

  Примечания

  См. также

  www.wikipedia.green

  Челядь - это что такое?

  Челядь - это что такое? Если вы сейчас читаете эти строки, то вас тоже наверняка интересует данный вопрос. Это понятие очень часто можно встретить в литературе, кинематографе и учебниках истории, но далеко не все люди знают его истинное значение. Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассказать историю происхождения данного слова и объяснить его смысл. Заинтересованы? Тогда желаем приятного прочтения!

  Значение слова "челядь"

  Как правило, выделяют два значения термина "челядь":

  1. Дворовые слуги (до отмены крепостного права на территории Российской империи).
  2. Любые прислужники.

  Эти определения можно встретить практически во всех существующих толковых словарях русского языка. С одной стороны, они правильны, но с другой стороны, челядь - это более широкое понятие, чем "раб" или "прислуга". Именно поэтому мы сейчас обратимся к истории.

  Изначальный смысл

  В древние времена словом челядь называли членов семейства, детей, которые подчинялись воле главного патриарха - своего отца. Со временем в состав таких семейных общин стали входить пленные рабы, разного рода прислуга, должники и т. д. Потом, спустя многие годы челядью стали именовать людей, которые присматривали за хозяйством государственных правителей, бояр и прочих влиятельных личностей.

  Холоп и челядь - это одно и то же?

  И вот мы добрались до темы, которая сильно волнует многих людей. Когда пытаешься дать полный и развернутый ответ на вопрос о том, что такое челядь, определение слова сформулировать, то как бы ни пытался, но все равно наткнешься на сравнение с понятием "холоп". Многие люди ошибочно путают два этих слова, предполагая, что они имеют один и тот же смысл. Как уже говорилось ранее, слово "челядь" имеет более широкое понятие, чем "холоп" или "раб", несмотря на то, что двух последних через некоторое время стали именовать "челядин полный". Согласно иерархическому строю, всякий холоп являлся челядином, но не всякий челядин был холопом.

  К челяди относятся:

  1. Рабы, попавшие на Русь после военных походов и сборов дани.
  2. Рядовичи - должники господина, которые заключили с ним ряд (договор), согласно которому вынуждены отдавать долг, работая на него.
  3. Закупы - те, кто взяли купу (так на Руси именовали ссуду) и отрабатывали ее у того, кто им ее предоставил.
  4. Привилегированная прислуга, которая во время войны находилась в личной дружине государственного правителя или боярина, а в мирное время была их правой рукой в делах хозяйственных. К ним относились конюхи, старосты, огнищане (люди, отвечавшие за огнище - княжеский дом). Несмотря на то что юридически эти люди по-прежнему оставались рабами, на деле же их положение было куда лучше, чем у других слуг.

  Где жила челядь?

  Данной теме тоже стоит уделить внимание, дабы дать полный и развернутый ответ на вопрос о том, челядь - это что такое. В каждом городе, населенном челядью, сосредотачивалось управление окрестных земель, находившихся под контролем князя. На этих землях находились и так называемые княжеские села. Например, село Ольжичи принадлежало княгине Ольге, село Берестовичи - князю Владимиру, Ракома - князю Ярославу и т. д. Князья либо брали под свой контроль свободные территории и угодья, либо отбирали земли у общин, превращая жителей в своих рабочих. В этих городах и селах государственные правители Древней Руси сажали на землю своих пленных - холопов.

  Во времена Владимира и Ярослава в захваченных селах находились княжеские хоромы, в которых жила прислуга, занимавшая высокую должность, старосты, рядовичи, холопы, смерды и другие. Во дворе находился хлев, птичник, скотный двор и другие постройки. На лугах паслась скотина и лошади, на которых стояло княжеское «пятно» – клеймо. Они находились под присмотром старост, конюхов и деревенских тиунов. Выпасом всего это зверья, как правило, занимались холопы, смерды и прочая челядь, работавшая на государственного правителя Руси.

  Вскоре стало развиваться и боярское земледелие. Изначально главным источником доходов княжеских воевод была добыча, полученная во время походов, доля дани, которой делился князь, и доля княжеских судебно-административных доходов. Со временем, когда военные походы прекратились, их основным источником прибыли стало само население Руси.

  Теперь вы знаете о том, что такое челядь. Надеемся, что предоставленная в статье информация была вам полезна и вы узнали немало интересных фактов!

  fb.ru

  ЧЕЛЯДЬ - это... Что такое ЧЕЛЯДЬ?

 • Челядь — название зависимого населения в Киевской Руси. В VI IX веках челядь рабы пленники. В IX X веках они стали объектом купли продажи. С XI века термин «челядь» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве. В середине XI… …   Википедия

 • ЧЕЛЯДЬ — ЧЕЛЯДЬ, 1) в Древней Руси (? 12 вв.) рабы; позже широкий круг зависимых людей. 2) В 18 19 вв. одно из названий дворовых людей помещиков. Источник: Энциклопедия Отечество наименование зависимого населения в России. В Древней Руси VI IX вв.… …   Русская история

 • ЧЕЛЯДЬ — ЧЕЛЯДЬ, челяди, мн. нет, собир., жен. 1. До отмены крепостного права дворовые слуги (ист.). «Детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью.» Гоголь. «Свободно действовал один, держа под страхом всю семью и челядь жалкую свою …   Толковый словарь Ушакова

 • челядь — см. слуги Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. челядь сущ., кол во синонимов: 5 • …   Словарь синонимов

 • ЧЕЛЯДЬ — название зависимого населения Киевской Руси. Около VI IX вв. рабы пленники в состоянии патриархального рабства. В IX Х вв. стали объектом купли продажи. С XI в. термин Ч. относился к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве. В… …   Юридический словарь

 • ЧЕЛЯДЬ — 1) в Др. Руси (9 12 вв.) рабы; позже широкий круг феодально зависимых людей России2)] В 18 19 вв. дворовые люди помещиков …   Большой Энциклопедический словарь

 • ЧЕЛЯДЬ — и пр. см. человек. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • Челядь — 1) в Древней Руси (IX – XII вв.) рабы; позже – широкий круг феодально зависимых людей России; 2) В XVIII – XIX вв. дворовые люди помещиков. Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003 …   Энциклопедия культурологии

 • ЧЕЛЯДЬ — название зависимого населения в Киевской Руси. Около VI IX вв. в состоянии патриархального рабства, Ч. рабы пленники. В IX X в. они стали объектом купли продажи. С XI века термин «Ч.» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном… …   Юридическая энциклопедия

 • челядь — ж., род. п. и, челядинец, укр. челядь, челядин слуга , челядина служанка, девушка , блр. челядзiн слуга , др. русск. челядь, челядинъ, ст. слав. челѩдь θεραπεία (Мар.), болг. челяд ж. семья , сербохорв. че̏ља̑д ж. челядь, домочадцы, люди , чеш.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • dic.academic.ru