Физические свойства воды от температуры и давления: Физические свойства воды

Содержание

Физические свойства воды :: HighExpert.RU

Вода (обычная) — вещество, описываемое химической формулой H2O, самое распространенное соединение на земле, состоящее из двух атомов водорода и одного атома кислорода, растворитель минеральных солей.

Плотность воды при различной температуре

Температура водыПлотность воды
оСкг/м3
0999,9
51000
10999,7
20998,2
30995,7
40992,2
50988,1
60983,2
70977,8
80971,8
90965,3
100958,4


Динамическая и кинематическая вязкость воды при различной температуре

ТемператураДинамическая вязкость, μКинематическая вязкость, ν
оС(Н • c/м 2) • 103 — [сПуаз]м2/с • 106 — [сСтокс]
01,7871,787
51,5191,519
101,3071,307
201,0021,004
300,7980,801
400,6530,658
500,5470,658
600,4670,475
700,4040,413
800,3550,365
900,3150,326
1000,2820,294

Основные физические свойства воды при различной температуре

ТемператураПлотность, ρУдельная теплоёмкость, CpКоэффициент температурного линейного расширения, αЧисло Прандтля, Pr
оСкг/м3кДж / (кг • К)(1 / K) x 103
0999,94,217-0,0713,67
20998,24,1820,2077,01
40992,14,1790,3854,34
60983,24,1850,5232,99
80971,84,1970,6432,23
100958,44,2160,7521,75

* Табличные данные подготовлены по материалам сайта www. engineeringtoolbox.comТемпература кипения воды в зависимости от давления

1,013 бар

100.0oC

1,379 бар

109.0oC

2,068 бар

104,4oC

2,758 бар

131,0oC

3,585 бар

140,0oC

4,826 бар

151,0oC

6,205 бар

160,0oC

7,929 бар

170,0oC

10,34 бар

181,0oC

15,51 бар

200,0oC

Формулы физических свойств воды

При проведении инженерных расчетов удобнее использовать приближённые формулы для определения физических свойств воды⋆.

Плотность воды

⋆ [ кг/м3 ]

Теплоёмкость воды

⋆ [ Дж/(кг • К) ]

Теплопроводность воды

⋆ [ Вт/(м • K) ]

Динамическая вязкость воды

[ Па • c ]

Кинематическая вязкость воды

⋆ [ м2/с ]

Температуропроводность воды

⋆ [ м2/с ]

Число Прандтля воды

[ — ]

⋆ Приближённые формулы физических свойств воды получены авторами настоящего сайта.

Размерность величин: температура — К (Кельвин).

Приближённые формулы действительны в диапазоне температур воды от 283 К до 373 К.

Фізичні властивості води. Статті компанії «МЕД-ПРОМ РЕСУРС Лабораторне Обладнання»

 • Стан (ст. ум.): рідина
 • Щільність: 0,9982 г/куб. см
 • Динамічна в’язкість (ст. ум.): 0,00101 Па•с (при 20°C)
 • Кінематична в’язкість (ст. ум.): 0,01012 кв. см/с (при 20°C)

Термічні властивості води:

 • Температура плавлення: 0°C
 • Температура кипіння: 99,974°C
 • Потрійна точка: 0,01 °C, 611,73 Па
 • Критична точка: 374°C, 22,064 МПа
 • Молярна теплоємність(ст. ум.): 75,37 Дж/(моль•К)
 • Теплопровідність(ст. ум.): 0,56 Вт/(м•K)

Агрегатні стани води:

 • Тверда ― лід.
 • Рідке ― вода.
 • Газоподібний ― водяний пар.

1. При атмосферному тиску вода замерзає (перетворюється в лід) при температурі 0°C і кипить (перетворюється у водяну пару) при температурі 100°C.

2. При зниженні тиску температура плавлення води повільно зростає, а температура кипіння ― падає.

3. При тиску в 611,73 Па (близько 0,006 атм) температура кипіння і плавлення збігається і стає рівною 0,01°C. Такий тиск і температура називаються потрійною точкою води.

4. При більш низькому тиску вода не може знаходитися в рідкому стані, і лід перетворюється безпосередньо в пар. Температура сублімації льоду падає зі зниженням тиску.

5. При зростанні тиску температура кипіння води зростає, щільність водяної пари в точці кипіння теж зростає, а рідкої води ― падає.

6. При температурі 374°C (647 K) і тиску 22,064 МПа (218 атм), вода проходить критичну точку. В цій точці щільність і інші властивості рідкої і газоподібної води збігаються.

7. При більш високому тиску немає різниці між рідкою водою і водяною парою, отже, немає і кипіння або випаровування.

8. Так само можливі метастабільні стани ― пересичений пара, перегріта рідина, переохлажденная рідина. Ці стани можуть існувати тривалий час, проте вони нестійкі і при зіткненні з більш стійкою фазою відбувається перехід. Наприклад, неважко отримати переохлажденную рідина, охолодивши чисту воду в посудині чистій нижче 0°C, проте при появі центру кристалізації рідка вода швидко перетворюється в лід.

Вода володіє рядом незвичайних особливостей:

 • При таненні льоду, його щільність збільшується (з 0,9 до 1 г/куб. см). Майже у всіх інших речовин при плавленні густина зменшується.
 • При нагріванні від 0°C до 4°C (точніше 3,98°C), вода стискається. Завдяки цьому можуть жити риби у замерзаючих водоймах: коли температура падає нижче 4°C, холодна вода, як менш щільна залишається на поверхні, замерзає, а під льодом зберігається позитивна температура.
 • Висока температура і питома теплота плавлення (0°C і 333,55 кДж/кг), температура кипіння (100°C) і питома теплота пароутворення (2250 КДж/кг), порівняно з сполуками водню з схожим молекулярною вагою.
 • Висока теплоємність рідкої води.
 • Висока в’язкість.
 • Високий поверхневий натяг.
 • Негативний електричний потенціал поверхні води.

Всі ці особливості пов’язані з наявністю водневих зв’язків. З-за великої різниці електронегативностей атомів водню і кисню електронні хмари сильно зміщені в бік кисню. Унаслідок цього, а також того, що іон водню не має внутрішніх електронних шарів і володіє малими розмірами, він може проникати в електронну оболонку негативно поляризованого атома сусідньої молекули. Завдяки цьому, кожен атом кисню притягається до атомів водню інших молекул і навпаки. Кожна молекула води може брати участь максимум у чотирьох водневих зв’язках: 2 атома водню ― кожний в одній, а атом кисню ― в двох; в такому стані молекули знаходяться в кристалі льоду. При таненні льоду частина зв’язків рветься, що дозволяє укласти молекули води щільніше; при нагріванні води зв’язку продовжують рватися, і щільність її зростає, але при температурі вище 4°С цей ефект стає слабкіше, ніж теплове розширення. При випаровуванні рвуться всі залишилися зв’язку. Розрив зв’язків вимагає багато енергії, звідси висока температура і питома теплота плавлення і кипіння і висока теплоємність. В’язкість води обумовлена тим, що водневі зв’язки заважають молекулам води рухатися з різними швидкостями.

За подібним причин вода є добрим розчинником полярних речовин. Кожна молекула растворяемого речовини оточується молекулами води, причому позитивно заряджені ділянки молекули растворяемого речовини притягують атоми кисню, а негативно заряджені ― атоми водню. Оскільки молекула води мала за розмірами, багато молекул води можуть оточити кожну молекулу растворяемого речовини.

Це властивість води використовується живими істотами. У живій клітині і в міжклітинному просторі вступають у взаємодію розчини різних речовин у воді. Вода необхідна для життя всіх без винятку одноклітинних і багатоклітинних живих істот на Землі.

Чиста (не містить домішок) вода ― хороший ізолятор. При нормальних умовах вода слабо диссоциирована і концентрація протонів (точніше, іонів гидроксония H3O+) і гідроксильних іонів HO ― становить 0,1 мкмоль/л. Але оскільки вода ― добрий розчинник, у ній практично завжди розчинені ті чи інші солі, тобто у воді присутні позитивні і негативні іони. Завдяки цьому вода проводить електрику. По електропровідності води можна визначити її чистоту.

Вода має показник заломлення n=1,33 в оптичному діапазоні. Однак вона сильно поглинає інфрачервоне випромінювання, і тому водяна пара є основним природним парниковим газом, відповідає більш ніж за 60% парникового ефекту. Завдяки великому дипольному моменту молекул, вода також поглинає мікрохвильове випромінювання, на чому заснований принцип дії мікрохвильової печі.

 • Найважливіше про медНайважливіше про мед

Свойства в зависимости от температуры и давления

Плотность, удельная теплоемкость, вязкость и теплопроводность жидкой воды при 1 атм или 14,7 фунт/кв. дюйм абс. , 1000 фунт/кв.

Water Properties — 14.7 psia (1 atm)


Temperature
[°F] ​​
Density
[lb m /ft 3 ]
Specific Heat
[Btu/(lb m °F)]
Viscosity
[10 -7 lb f sec/ft 2 ]
32 62.419 1.007 366
40 62.428 1.004 323
50 62. 409 1.002 272
60 62.38 1.000 235
70 62.31 0.999 204
80 62.23 0.998 177
90 62.11 0.998 160
100 62.00 0.998 142
110 61.88 0.999 126
120 61.73 0.999 114
130 61.54 0.999 105
140 61.39 0.999 96
150 61.20 1.000 89
160 61.01 1.001 83
170 60. 79 1.002 77
180 60.57 1.003 72
190 60.35 1.004 68
200 60.10 1.005 62.5
211.97 59.83

Свойства воды — 1000 фунтов на кв. дюйм абс. (68,1 атм)0014 [LB

M /FT 3 ] Специфическая тепло
[BTU/(LB M ° F)] Viscose
[9 -7 LB F888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888н8а 88888888888888 8888888888888 888888888888 88888888888888 888888888888888888 г. ] 32 62.62 0.999 365 40 62.62 0. 997 323 50 62.62 0.995 272 60 62.58 0.994 235 70 62.50 0.994 204 80 62.42 0.994 177 90 62.31 0,994 160 100 62.19 0,994 142 61,03 0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.

.94 126 120 61.88 0.995 114 130 61.73 0.995 105 140 61.58 0.996 96 150 61.39 0.996 89 160 61. 20 0.997 83 170 60.98 0.998 77 180 60.75 0.999 72 190 60.53 1.001 68 200 60.31 1.002 63 250 59,03 1,001 48 300 57,54 1,024 389 1,024 38 9.54

0054 350 55.83 1.044 32 400 53.91 1.072 28 500 49.11 1.181 22 544.58 boiling точка

Свойства воды — 10000 фунтов на квадратный дюйм (681 атм)


–7 –7 –7 –7 –7 –7053 170
Температура
[°F]
Плотность
[LB M /FT 3 ]
Специфическая тепло
[BTU/(LB M ° F)]
ВИСКОВНОСТЬ
[10

[10

[10

[10

[10

[10

ft 2 ]
32 64. 5 0.937 357
40 64.5 0.945 315
50 64.5 0.951 267
60 64.1 0.956 233
70 64.1 0.960 204
80 64.1 0.962 176
90 63.7 0.964 159
100 63.7 0.965 142
110 63.7 0.966 126
120 63.3 0.967 114
130 63.3 0.968 105
140 63.3 0.969 98
150 63,0 0,970 91
160 62,9 0,971 85
971 85
62. 5 0.972 79
180 62.5 0.973 74
190 62.1 0.974 70
200 62.1 0.975 65
250 60.6 0.981 51
300 59.5 0.988 41
350 58.1 0.999 35
400 56.5 1.011 31
500 52.9 1.051 25
600 48.3 1.118 21
 • Преобразователь единиц измерения

Вода – теплофизические свойства

Термодинамические свойства воды:

 • Температура кипения (при 101,325 кПа): 99,974 ° C = 211,953 ° F
 • Эластичность модуля: 2,15 x 10 PA или N/м 2
 • .
 • Критическое давление: 217,7 атм = 220,6 бар = 22,06 МПа (мн/м 2 ) = 3200 фунтов на кв.0029 3 = 0,62478 SLUG/FT 3 = 20,1018 фунтов M /FT 3
 • Постоянная ионизация, PKW (при 25 ° C): 13,995
 • Latent Heat of Melting: 334. (IT)/фунт
 • Скрытая теплота испарения (при 100°C):     40,657 кДж/моль = 2256 кДж/кг = 970 Btu(IT)/фунт
 • Максимальная плотность (при 4  o C):                                                                             /м = 1,9403 слизней/фут 3 = 8,34519LB M /GAL (US)
 • Температура плавления (при 101,325 кПа): 0 ° C = 32 ° F
 • Молярная масса: 18,01527 г /моль
 • PH (AT 25 ° C): 6,9766
 • PH (AT 25 ° C): 6,9966
 • PH (AT 25 ° C): 6,9966
 • PH (AT 25 ° C): 6,9966
 • . теплота (C p ) воды (при 15°C/60°F):  4,187 кДж/кгK = 1,001 Btu(IT)/(фунт м °F) или ккал/(кг K)
 • Удельная теплоемкость льда :                                     2,108 кДж/кгK = 0,5035 БТЕ(ИТ)/(фунт м °F) или ккал/(кг K)
 • Удельная теплоемкость водяного пара:                        1,996 кДж/кгK =0,4767 Btu(IT)/(фунт м °F) или ккал/(кг K)
 • Удельный вес (в 4 O C): 9,806 кН /м 3 = 62,43 фунта F /FT 3
 • Термическое расширение от 4 O C до 100 O C: 4. 2x -2 -2 . (Примечание! Объемное температурное расширение воды не зависит от температуры)
 • Triple point pressure:                               0.00604 atm = 0.00612 bar = 611.657 Pa = 0.08871 psi (=lb f /in 2 )
 • Triple point temperature:                          0.01 °C = 32.02 °F
 • Follow the ссылки ниже, чтобы получить значения для перечисленных свойств жидкой воды при изменении давления и температуры :

  • Температуры кипения при высоком давлении
  • Температуры кипения при вакуумметрическом давлении
  • Плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения
  • Динамическая и кинематическая вязкость
  • Энтальпия и энтропия
  • Теплота парообразования
  • Постоянная ионизации, pK w

   8

  • Плавление нормальной и тяжелой воды точки при высоком давлении

  • Число Прандтля
  • Свойства в условиях газожидкостного равновесия
  • Давление насыщения
  • Удельный вес
  • Удельная теплоемкость (теплоемкость)
  • Удельный объем
  • Теплопроводность
  • Температуропроводность

  Для каждой темы имеются рисунки и таблицы, показывающие изменения свойств в зависимости от температуры.

  Back to top